Az esküvőszervezéssel mint szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói magatartás hazánkban

Dátum
Szerzők
Kovács-Mezibroczky, Zsanett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Záródolgozatom témájaként választottam az esküvőszervezéssel mint szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói magatartást. Dolgozatom célja: a hazánkban házasságkötés előtt álló egyének fogyasztói magatartás vizsgálata. A kutatásomat kérdőíves megkérdezéssel és egy mélyinterjú segítségével készítettem el.
Leírás
Kulcsszavak
esküvőszervezés, fogyasztói magatartás, rendezvény
Forrás