Az elektronikus kereskedelem fogyasztóvédelmi aspektusai

Dátum
Szerzők
Szücs, Máté Tibor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomban a már sokat emlegetett elektronikus kereskedelem részletes bemutatására teszek kísérletet, azonban mielőtt erre sor kerülne szeretnék röviden említést tenni a jelenkor információs társadalmáról és a fogyasztói társadalomról. Az utóbbiak nem igazán a jogi területhez kapcsolódó kérdések, hanem társadalomtudomány, de mégis szükségesnek tartom felvezetésként egy pár gondolatomat megosztani ezzel kapcsolatban.Ezen kitérő után felvázolásra kerülne, hogy mi is az elektronikus kereskedelem fogalma, szegmensei, szabályozása, illetve szabályanyagának meghatározásának nehézségei. Mindezek ismertetése után a fogyasztó körül forogna a dolgozatom. Mi is a definíciója, miért kell őt védelemben részesíteni, az európai unió hogyan szentel neki kiemelt figyelmet. Önös érdekekből vezérelve a tanulmányomban a hangsúlyt a jelenlegi szabályozási környezet bemutatására helyezném, kifejezett figyelmet fordítva az elektronikus kereskedelemben bekövetkezett szabályanyag változásokra. Fogyasztóvédelmi szempontból a tanulmány törekedik a fogyasztókat megillető két legfontosabb garanciális jogintézmény kifejtésére, az eladó vállalatokkal szemben, gondolva itt az objektív elállási jogra, felmondási jogra és a vállalkozást terhelő tájékoztatási kötelezettségre. Tulajdonképpen a távollévők között kötött szerződések létrejöttétől egészen a teljesítésig egy átfogó képet szeretnék nyújtani a jogterület ezen szegmensére. A következőkben az online boltok típusait határozom meg és áttekintek egy vásárlási folyamatot, majd egy pár rövid sorban ismertetem, hogyan is lehet belekezdeni egy webshopba. Végezetül, de nem utolsó sorban modern társadalmunk legnépszerűbb platformját az online piactereket górcső alá venném, szigorúan szorítkozva a legújabb szabályanyagának a részletes ismertetésére, az előnyeinek és hátrányainak a megvilágítására és egy fogyasztóvédelmi szempontból végzett elemzést mutatnék be a legnépszerűbb hazai online platform az eMAG oldaláról. A dolgozatomban törekszem arra, hogy egy részletes perspektívát nyújtsak a szabályozások terén, továbbá fel szeretném vázolni, hogy a fogyasztóvédelmi érdekek hogyan jellenek meg a szabályanyagokban.
Leírás
Kulcsszavak
elektronikus kereskedelem, fogyasztóvédelem, online vásárlás
Forrás