BÚZA ÉS KUKORICA ÁGAZAT ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE ADOTT VÁLLALKOZÁS PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

Dátum
Szerzők
Mayer, Nikolett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom során a búza és kukorica ágazatra ökonómiai elemzést készítettem el 2013-2009 között. Szekunder kutatásként nemzetközi és hazai statisztikai adatbázisokat dolgoztam fel valamint több AKI tanulmány is a segítségemre volt. Primer kutatásként a Kunmadarasi Mezőgazdasági Kft.-t kerestem fel, és saját adatgyűjtő lappal a gazdálkodási napló alapján naturális adatokat gyűjtöttem be. Ezt követően az Üzemtan III. tantárgy során megismert modell segítségével a begyűjtött adatokat elemeztem és jövedelem valamint hatékonysági mutatókat számoltam.
Leírás
Kulcsszavak
búza, Kukorica, üzemtan, ágazat elemzés
Forrás