A vásárlók hozzáállása az állati eredetű termékek növényi alapú helyettesítőihez és a legjobb marketingstratégiák ezek népszerűsítésére

Dátum
Szerzők
Fésüs, Kristóf
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatban a modern táplálkozási szokások, azokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok és empirikus kutatások áttekintése mellett saját kérdőíves vizsgálatot végeztem, aminek tapasztalatait és lehetséges következményeit foglaltam össze. Az általam végzett kutatás lényeges motivációja az volt, hogy legyen saját kutatási tapasztalatom a húsfogyasztás, ill. annak ellentéte, a vegán étrendet követők közötti eltérésekre vonatkozóan, továbbá, hogy melyek a főbb emberi tényezők, amelyek a táplálkozási szokások változtatására késztethetnek. A vizsgálatom eredményei egyértelműen kimutatják a két szélsőséges csoport, a húsfogyasztók és a vegánok táplálkozással szembeni elképzelései közötti jelentős eltéréseket, ugyanakkor árnyalják a további ún. köztes csoporthoz viszonyított hasonlóságokat is különbözőségeket. Marketing szempontból, attól függően, hogy melyik irányba kívánjuk a táplálkozási szokásokat megváltoztatni, érdemes eltérő marketing stratégiákat alkalmazni.
Leírás
Kulcsszavak
marketing, vegán, húsfogyasztó
Forrás