The key to rural development, startup - a new and innovative environmental solutions business search engine A vidékfejlesztés záloga, startup – új és környezetbarát megoldásokat kereső innovatív vállalkozók

Dátum
Szerzők
Szakács, Attila
Gráner, Alexandra
Jánosi, Kitti
Kalmár, Milán
Sipos, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
In the 21st century is a difficult task that just completed a tertiary education institution whether it can be college or university. The theoretical part of the school to learn their profession, but it is possible that the future work over the years to acquire the practice. Environmental and agricultural development specialists’ undoubtedly great expertise, which is great emphasis on research, and the resulting innovation that is present several areas. With the new technologies work more effective, energy efficient and become more conscious. By a recent graduate professionals startup business can achieve even greater success, not only in his country but also abroad supports not only the Hungarian economy by this, but also enhances the reputation of the country. Institution of higher education in the region Szolnok completed by 100 persons completed a quantitative research, which is very interesting information can be obtained.
A mostani XXI. században annak, aki éppen elvégezte a felsőfokú oktatási intézményt legyen az akár főiskola, akár egyetem bizony nincs könnyű dolga. Az iskolában megtanulja a szakmája elméleti részét, de csak a későbbi munkás évek alatt van lehetőség arra, hogy a gyakorlat is szert tegyen. A környezetvédelemi és agrárfejlesztési szakemberek vitathatatlanul nagy szakértelemmel rendelkeznek, melyben nagy hangsúlyt kap a kutatás, és az ebből eredő innováció mely több területen is jelen van. Az új technológiák révén a munkavégzés hatékonyabbá, energiatakarékossá és tudatosabbá válik. Egy friss diplomás szakember startup vállalkozása révén még nagyobb sikereket tud elérni nem csupán hazájában, de külföldön is ez által nem csak a magyar gazdaságot támogatja, de az ország jó hírét is öregbíti. A Szolnoki régió felsőoktatási intézményében elkészült egy 100 fővel kitöltött kvantitatív kutatást, amelyből igen érdekes információkhoz lehet jutni.
Kulcsszavak
startup bussines, rural development, education, startup, vidékfejlesztés, oktatás
Forrás
Gyűjtemények