Perioperatív FLOT kezelés hatása a gyomorrákban

Dátum
Szerzők
Tariska, Ágoston Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A gyomorrák incidenciáját tekintve férfiaknál a második, nőknél a negyedik leggyakoribb rosszindulatú daganat, a mortalitását tekintve, mindkét nemben a második helyen szerepel. A gyomordaganatok két klinikai csoportba oszthatóak a kiindulási stádiumot figyelembe véve, kezelési stratégia alapján: lokális, potenciálisan reszekálható tumor (I-III stádium), és lokálisan előrehaladott irreszekábilis vagy metasztatikus daganat (IV stádium). A potenciálisan reszekabilis gyomordaganatokat tekintve a ramdomizált klinikai vizsgálatok azt mutatták, hogy szignifikáns túlélésbeli előnyt hoz, ha műtét előtt, esetleg műtét után a beteg szisztémás kezelésben részesül. 2017 óta a FLOT (5-fluorouracil, leucovorin, oxaliplatin és docetaxel) perioperatív kezelés lett a standard of care a reszekabilis gyomordaganatok esetében. Diplomamunkámban a perioperatív kemoterápiában standard of care FLOT kezelés (mely az 5-fluorouracil, a leucovorin, az oxaliplatin és a docetaxel kemoterápiás szerek kombinációja) hatását vizsgálom a DEKK Onkológiai Klinikájának reszekábilis gyomordaganatban szenvedő betegein. 17 betegből 6 beteg esetében igazoltak regressziót a végleges műtéti szövettan, ezen betegek a rövid távú követésben jelenleg is progressziómentesek. FLOT kezelésből azok a betegek profitálnak elsősorban – ez a klinikai vizsgálat során is így volt — akik kiindulási stádiumukat tekintve eleve reszekabilisak voltak.
Leírás
Kulcsszavak
gyomordaganat, FLOT, kemoterápia
Forrás