A kukorica termesztéstechnológiájának értékelése a mérki Pataki és Társa Bt. adatai alapján

Dátum
2011-10-14T10:05:52Z
Szerzők
Pataki, Imre
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom a mérki Pataki és Társa Bt. adatai alapján tárgyalja a kukorica termesztéstechnológiájának sajátosságait. A hazai adottságainak köszönhető, hogy a kukorica a szántóföldi növénytermesztésünk uralkodó növénye. Termőterülete rendszerint meghaladja az 1 millió hektárt. Felhasználhatóságai: emberi fogyasztásra, állatok takarmányozására és az ipari feldolgozása. Termesztésének hatékonyságát három tényező egyensúlyából adódik: biológiai-, ökológiai- és az agrotechnikai tényezők. A szakirodalmat a kukoricatermesztés három alappillére köré csoportosítva tárgyaltam: kukorica biológiája, kukorica ökológiai igényei és az agrotechnikai tényezőkre. Mindezeket megvizsgáltam a Pataki és Társa Bt. adatai alapján, értékelve a vizsgált időszak időjárási viszonyait. A rendelkezésemre bocsátott adatok alapján az alábbi témákat elemeztem: az évjárat hatása a terméseredményekre, termesztett hibridek értékelése, agrotechnikai tényezők értékelése, a vállalat jövedelmezősége.
Leírás
Kulcsszavak
kukoricatermesztés, ökológiai tényező, hibridek, agrotechnika
Forrás