A dohányzás klinikai, mikrobiológiai és immunológiai hatásai a szájüregben

Dátum
Szerzők
Kovács, Fanni
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom fókuszában a dohányzás szájüregi – ezen belül is a parodontiumra gyakorolt lehetséges hatásait helyeztem klinikai, mikrobiológiai és immunológiai szempontok figyelembe vételével. Dolgozatomban bemutatásra kerültek a dohányzó egyénekre jellemző tipikus szájüregi tünetek, a fogínyre és fogágyra gyakorolt hatások, a parodontális egészség megőrzésének csökkent esélye, melynek folyományaként csontvesztés és tapadásveszteség léphet fel. A dohányzó egyéneknél sokkal gyakoribbak a parodontális betegségek, hiszen az íny dimenziója változik, a csontszerkezet gyengül, ezáltal az egyén elveszítheti a fogait. Manapság egyre gyakoribbá vált az implantátumok használata protetikai rehabilitációk során, ezáltal számos kutatást találtam a dohányzás káros hatásairól az implantátumokkal kapcsolatban, éppen ezért fontosnak tartottam dolgozatomban megjeleníteni. A dolgozat a dohányzás mikrobiológiai hatása részében a szubgingivális mikrobiótákra gyakorolt hatásait ismertetem, ezen belül néhány szubgingivális baktérium faj előfordulási arányai kerültek bemutatásra és összevetésre dohányos és nem dohányos egyének esetében. Szakdolgozatom a dohányzás immunológiai hatásait bemutató részében bemutatásra kerül az a dohányzás immunoglobulinokra gyakorolt hatása, a gingivában a csökkenő véráramlás miatt létrejövő relatív hypoxia hatása, az esetleges gyulladás által kiváltott immunválasz csökkenő mértéke, melynek köszönhetően nagyobb a fertőzésveszély kialakulásának veszélye, illetve csökken a sulcusfolyadék mennyisége, a Th sejtek viselkedése valamint a hozzájuk kapcsolódó mechanizmusok, a dendritikus sejtek és a metalloproteinázok felépítése és szerepe.
Leírás
Kulcsszavak
Dohányzás, Mikrobiológia, Immunológia
Forrás