Minőségi időtöltés az édesapával

Dátum
Szerzők
Varga, Anikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat a „Minőségi időtöltés az édesapával” címet kapta. A dolgozat célja rávilágítani arra, hogy a mai rohanó világban a gyermekeknek nagy szükségük van a szüleikkel közösen eltöltött minőségi időre. Úgy gondolom, hogy egy harmonikusan fejlődő gyermeki személyiségnek szüksége van mindkét szülő jelenlétére és szeretetére. A téma aktualitását tekintve időtlen, hiszen minden korban megvolt az édesanyák mellett az édesapák szerepe is a gyermeknevelésben, a gyermekkel együtt eltöltött idő mennyiségét és minőségét figyelembe véve azonban nagyfokú változás fedezhető fel a történelmi áttekintés során. Az elméleti háttér első nagyobb egysége a családról, mint elsődleges szocializációs színtérről, a család funkcióiról, a családban betöltött szerepekről, az apai típusok megkülönböztetéséről szól.Szűkítve a kört, a családon belül az édesapák szerepét vizsgáljuk meg közelebbről. A harmadik nagyobb egysége a szakirodalmi áttekintésnek a szabadidő fogalmát és a gyermek szülőkkel eltöltött szabadidejét taglalja.
Leírás
Kulcsszavak
apaszerep, szabadidő
Forrás