A keringési rendszer fogalmi összefüggéseinek vizsgálata általános iskolában

Dátum
Szerzők
Miskolczi, Mária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a keringési rendszer összefüggéseit vizsgáltam szóasszociációs módszerrel. Ez alapján vontam le következtetéseket a témával, s a biológia tanítás problémáival kapcsolatban.
Leírás
Kulcsszavak
szóasszociáció, keringés, szakmódszertan
Forrás