Az amatőr színjátszás történeti előzményei és továbbvitelének lehetősége Püspökladányban

Dátum
Szerzők
Tányér, József
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatási témám a Püspökladányi amatőr színjátszás története Id. Csenki Imre műkedvelő színjátszó körétől az 1970-es évek irodalmi színpadi mozgalmáig. Témaválasztásom indokolja, hogy ebben a tárgykörben nem született még elemző írás. Közművelődésben dolgozóként fontosnak tartom lakóhelyünk hagyományainak, értékeinek megismertetését és továbbéltetését. Kulturális értékeink dokumentálásán túl lényeges és időszerű a közösségek újraélesztése, motiválása a közösségi művelődésre. Munkamódszerem az amatőr színjátszás, drámapedagógia témakörében írt főbb szakirodalmak áttekintése és a személyes interjúkon alapuló empirikus kutatás volt. Mélyinterjúkat és fókuszcsoportos interjúkat készítettem a műkedvelő színjátszókörök és irodalmi színpadosok egykori tagjaival. Az előre meghatározott kérdéskörök alapján az alábbi információkra szerettem volna választ kapni: Hogyan és milyen céllal alakultak meg településünk színjátszókörei, Kiknek/kiknek volt motiváló ereje a csoportokban, Milyen volt az a társadalmi közeg, melyben működtek, A közönséggel való kapcsolat, Milyen körülmények vezettek a megszűnéshez, Van-e lehetőség az újraindulásra. A kutatás célja az amatőr színjátszó közösségek tevékenységének bemutatása, annak a társadalmi közegnek a rövid megismertetése, melyben működtek. Választott témám kulcsszavai: 1. amatőr színjátszás, Püspökladány 2. öntevékeny művészeti csoportok-Püspökladány 3. önművelődés-önmegvalósítás 4. közösségszervezés-közösségfejlesztés 5. kultúrtörténet-Püspökladány, XX. század
Leírás
Kulcsszavak
amatőr színjátszás, Püspökladány, kultúrtörténet, Püspökladány XX. század, öntevékeny művészeti mozgalma, Püspökladány
Forrás