Szociográfiai- és egészségmagatartási vizsgálatok a Debreceni Deák Ferenc Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégium tanulói körében

Dátum
Szerzők
Fekete, István
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az általam végzett kérdőíves felmérésekkel átfogóan kívántam vizsgálni egy debreceni középiskolai kollégium két intézményében tanuló serdülőkorú fiatalok egészségmagatartását, ezen belül is a tanulók táplálkozási, életmódbeli és rizikómagatartásbeli szokásaikat. A vizsgálat különlegességét adta, hogy a Debreceni Deák Ferenc Középiskolai Kollégium az országban elsőként kapta meg a kitüntető „szakkollégiumi címet”, melyhez hozzájárult az intézmény magas színvonalú egészségnevelési programja is. A kérdőíves vizsgálat során nem alapkutatást kívántam végezni, hanem olyan értékes adatokat közölni, mely alkalmazható a kollégium számára újabb, a tanulók aktuális egészségmagatartási szokásaikhoz alkalmazkodó cselekvési tervek illetve egészségfejlesztő programok továbbfejlesztésére, akár további innovációk bevezetésére.A kutatás további célja volt, hogy összehasonlító vizsgálatot tegyek a kollégium két intézményére és a két eltérő képzési formában résztvevő tanulókra vonatkozóan a szociográfiai és egészségmagatartási konstellációk vonatkozásában. Az összehasonlító vizsgálatot érdekessé tette, hogy a kollégium székhelyintézményében jellemzően gimnáziumi, míg a tagintézményben szakgimnáziumi képzésben tanuló diákok vannak. A diplomadolgozatom első felében az egészség-magatartáshoz kapcsolódó legfontosabb hazai- és nemzetközi szakirodalmi hátteret kívántam bemutatni, míg a második részében a kérdőíves vizsgálatok módszertanát, a vizsgálatok által kapott eredményeket és az azokból levont következtetéseket, javaslatokat.
Leírás
Kulcsszavak
szociográfia, egészségmagatartás, egészségnevelés, egészségfejlesztés, kollégium
Forrás