A Neosartorya fischeri antifungális fehérje (NFAP2) hatásának vizsgálata Candida auris klinikai izolátumok ellen

Dátum
Szerzők
Vadászi, Karina Klára
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Candida auris egy multirezisztens kórokozó, amely a biofilmképzés révén a katéterasszociált infekciók kialakulásában fontos szerepet tölt be. A Neosartorya fischeri Antifungal Protein 2 (NFAP2) egy ciszteinben gazdag antimikrobiális fehérje. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy az NFAP2 jelentős in vitro és in vivo aktivitással rendelkezik a klinikailag releváns Candida fajokkal szemben. Továbbá bizonyítást nyert, hogy in vivo és in vitro az NFAP2 fluconazollal kombinálva szinergista hatást kifejtve gátolja a planktonikus és szesszilis Candida albicans sejtek növekedését. A diplomamunkámhoz kapcsolódóan a Neosartorya fischeri antifungális fehérje 2 (NFAP2) hatását teszteltük öt Candida auris klinikai izolátum ellen. A kísérletek során meghatároztuk a biofilmet alkotó szesszilis sejtek érzékenységét az NFAP2 iránt önmagában, valamint echinocandinokkal kombinálva. A kombinációs vizsgálatokhoz gátló koncentrációhányad index (FICI) meghatározást, valamint fluoreszcens mikroszkópos módszereket alkalmaztunk. Eredményeink alapján az NFAP2 jelentősen fokozta a vizsgált echinocandinok aktivitását. A kapott FICI értékek 0.037 és 0.375 között változtak. A fluoreszcens képek alapján a 32 mg/L-es echinocandin és a 128mg/L-es NFAP2 koncentrációk mutatták a legnagyobb fokú szinergizmust. Vizsgálatainkban kapott eredmények új NFAP2 alapú kezelési alternatívák kidolgozását tehetik lehetővé.
Leírás
Kulcsszavak
NFAP2, Candida auris
Forrás