Az Acélváros kultúrája

dc.contributor.advisorTakács-Miklósi, Márta
dc.contributor.authorSzabó, Rebeka
dc.contributor.departmentDE--Bölcsészettudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2020-12-01T07:40:33Z
dc.date.available2020-12-01T07:40:33Z
dc.date.created2020-11-30
dc.description.abstractAhogy az a szakdolgozatom címéből is kiderül, az Acélváros azaz Miskolc kulturális életének vizsgálatát tűztem ki célul. A dolgozat elején meghatároztam négy fejlesztési területet, mely a civil szervezetek, a közösségi terek, az ifjúság érdekérvényesítése és a fiatalok jövőtervezése köré szerveződik. Ezen pontok mentén alakítottam ki végül célokat, majd fogalmaztam meg lehetséges tevékenységeket, alátámasztva más települések vagy szervezetek fejlesztési stratégiáival, jó gyakorlataikkal. Az általam végzett kutatás célcsoportját olyan fiatalok képezték, akik 18-35. életévükben járó és állandólakhelyük Miskolc, vagy tanulmányaikat itt folytatják/ folytatták. A felmérést online kérdőív használatával végeztem el. Az összeállításnál Google Drive kérdőív űrlapos megoldását (Google Forms) használtam. A főbb kérdéskörökkel vizsgáltam a jövőbeni letelepedési szándékukat, karrier terveiket, a település megítélését, a kultúrához fűződő viszonyukat, a programokról és közösségekről alkotott képüket és véleményüket. A kérdőív végül 24 darab kérdést tartalmazott és a reprezentativitás véget, 100 fő töltötte ki. Az eredmények közel s távol megegyeztek az általam vártakkal. A közösségekhez való csatlakozás hajlandósága, a rendezvények színvonalának megítélése és a kulturális terek látogatottsága is azokat a mutatókat hozta, amiket a nagymintás kutatások eredményei is reprezentálnak országos szinteken. A kitöltött kérdőívek elemzésénél, legfőbb szakirodalmi forrásom a 2012-es és 2016-os ifjúság kutatás kiadványai és elemzései voltak. Emellett elengedhetetlen volt, hogy megvizsgáljam a város általános helyzetképét is. Miskolcra kiterjedő kutatások, beszámolók, stratégiai tervek alapján készítettem helyzetfeltárást valamint, SWOT analízist is. Mindezek, valamint saját tapasztalataim megfogalmazása által, adhattam teljes képet a város már megvalósult és tervezett fejlesztésieről. A konklúzió megírásakor sorra vettem a kitűzött célokat, fejlesztendő területeket és olyan lehetséges tevékenységek ötleteit vetettem fel, amely már más településeken vagy szervezeti keretek közt hatásosnak bizonyult. Szorgalmaztam civil együttműködések létrejöttét az önkormányzati szinteken, ifjúsági szervezet létrehozását annak érdekében, hogy ezt a generációt is be tudják vonni a város ügyeibe, a település épületeinek, parkjainak, tereinek fejlesztését, színesítését, hogy pozitívabb kisugárzást adhassunk Miskolcnak, valamint többfunkciós rendezvénytér/terek létrehozását a város különböző pontjain, annak érdekében, hogy mindenki megtalálhassa az igényeinek megfelelőt.hu_HU
dc.description.courseKözösségszervezés- kulturális közösségszervezéshu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent52hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/299129
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectMiskolc, helyzetelemzés, közösség, ifjúság, fejlesztéshu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Kultúratudományhu_HU
dc.titleAz Acélváros kultúrájahu_HU
Fájlok