A szerződések rendszerezése - egy alaptípus elemzésével

Dátum
2013-04-08T08:45:11Z
Szerzők
Varga, Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
„A szerződések rendszerezése- egy alaptípus elemzésével”, erre a címre esett a választásom. Kezdem először a Kötelmi joggal,annak történetével, Polgári jogban való elhelyezkedését bővebben ki fogom fejteni, rátérve az egyes nagyobb történelmi korszakokra, illetve hazai alakulásukra. Ezek után pedig áttérek a szerződésekre, rendszerezem őket a különböző típusok alapján. Dolgozatom következő részében a választott szerződés fajtáról írok általában, majd részletezném is ugyanezt. A választott szerződéstípusom a közüzemi/közszolgáltatási szerződések. Nyíracsád településén élek, így szeretném bemutatni azt, hogy ez az adott szerződéstípus, hogyan él meg, és hogyan érvényesül a gyakorlatban. Befejezésül összegző gondolataim, következtetéseim levonása lesz olvasható.
Leírás
Kulcsszavak
szerződés, kötelmi jog, szerződések rendszerezése, közüzemi szerződés, közszolgáltatási szerződés, közszolgáltatás
Forrás