Infravörös jel alapú kommunikációs megoldások a gyakorlatban

Dátum
Szerzők
Kiss, Dániel
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat fő célja egy olyan telefonos alkalmazás fejlesztése Android operációs rendszerre, mely képes infravörös jelek segítségével eszközöket irányítani. Bemutatom, hogy a JAVA nyelv mely elemeit szükséges használni infravörös jelminták küldéséhez. Végigvezet az elkészült alkalmazás főbb funkcióin és azok kódolásán. Ezen felül bemutatom az infravörös kommunikáció működési elvét, a ProntoEdit HEX kódformátumot és az ehhez általam írott konvertáló programot. Továbbá távirányító gombkódok kiolvasását ismertetem, melyet egy Raspberry Pi segítségével olvasok ki. Demonstrálom az ehhez felhasznált hardvert és szoftvereket, valamint a hardver összeszerelését, a Raspberry Pi használatát. Illetve, a Raspberry Pi eszköz tesztelésére, egy Python nyelven íródott Snake játék is bemutatásra kerül, ami a Raspberry Pi eszközön fut egy 8x8-as led mátrixon, melyet a telefonos alkalmazással lehet irányítani.
Leírás
Kulcsszavak
infravörös jel, programozás, android alkalmazásfejlesztés, raspberry
Forrás