Érolaszi talajok termékenységének értékelése

Dátum
Szerzők
Incze, Levente Béla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom célja az, hogy Érolaszi szántóterületének domináns talajtípusain tanulmányozza a fizikai és kémiai tulajdonságokat és javaslatot tegyen e tulajdonságok megőrzésére és ahol lehetséges a javításukra. Dolgozatomban tanulmányozom az Érolaszi mezőgazdasági terület négy kísérleti tér, két talajtípusának talajtulajdonságait. Mindegyik kísérleti területen egy-egy tápanyag kísérletet állítottam be. A négy kísérleti területen négy-négy tápanyag ellátottsági szintet állítottam be. A vizsgálatok során mértük a talajok nedvességtartalmát, Arany-féle kötöttségét, kémhatását, hidrolitos aciditását, nitrát tartalmát, AL-oldható foszfor- és káliumtartalmát, CO2 emisszióját valamint a nettó nitrifikációját. A fenntartható gazdálkodás elveit szem ellőt tartva javaslatot teszek a talajok tulajdonságainak megőrzésére és ahol lehetséges a javításukra.
Leírás
Kulcsszavak
talaj, talaj termékenység, tápanyag-utánpótlás, kisparcellás kukorica kísérlet
Forrás