Kiválasztás és beválás kérdésköre a kézilabda sportágban

Dátum
Szerzők
Papp, Gabriella
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kutatásom során a kiválasztás és beválás kérdéskörét vizsgáltam, a kézilabda sportágban. A kutatásom célja az volt, hogy megvizsgáljam mely kiválasztási mutatók vannak az edzők segítségére, milyen kiválasztási módszereket, próbákat, teszteket alkalmaznak leginkább a folyamat során, illetve kiválasztás vagy kiválasztódás jellemző e a kézilabdában. Továbbá célom volt megtudni, hogy milyen tulajdonságok, személyiségjegyek jellemzik a bevált sportolókat, mi szükséges ahhoz, hogy valaki sikeres kézilabdázó legyen. 2020-ban, a magyar kézilabdázásban egyfajta megújult elitképzés látott napvilágot, akkreditált akadémiák rendszerében. Hat helyszínen jöttek létre ilyen akadémiák. Kutatásomban kíváncsi voltam, vajon miben tudja elősegíteni ez a rendszer az ott nevelődő fiatal játékosokat, abban, hogy bevált sportoló válhasson belőlük. Kutatásom módszere az írásos kikérdezés volt. A kitöltők (n=108) 75%-a nő, és 25%-a férfi. Az eredmények azt mutatták, hogy a kézilabdában, kiválasztás van, és a kondicionális (81,5%) és a koordinációs (75,9%) képességek felmérésére fektetik a legnagyobb hangsúlyt az edzők. Az eredményeim azt mutatják, hogy a siker kulcsa nem más, mint a kitartás, és a szorgalom (58,3%), ám itt meglepetésemre hatalmas szerepet tulajdonítottak az edzőnek (63,9%) is, aki személyiségével, és sportolóival való kapcsolata által igen sokat hozzá tud tenni a folyamat pozitív végkifejletéhez. Az eredmények tükrében ahhoz, hogy valaki bevált legyen ugyan csak elengedhetetlen a kitartás, az akaraterő és a szorgalom, valamint a megfelelő edzésminőség, és a megfelelő edzéstechnika is. A válaszadók nagy része úgy véli, hogy az akadémiai rendszer nagy mértékben tudja segíteni a beválás folyamatát, azáltal, hogy több edzéslehetőséget biztosít, minőségibb edzéseket biztosít a lehetőségek/környezeti adottságok által, valamint több lehetőség van az egyéni képzésekre is. Az eredmények mindenképpen segítségemre lehetnek a jövőben, akár a saját munkásságom során is, mint testnevelő tanár, kézilabdaedző.
Leírás
Kulcsszavak
kiválasztás, beválás, kézilabda, eredményesség
Forrás