Fészkelő és vonuló madarak állományának vizsgálata hortobágyi legelőtavakon

Dátum
Szerzők
Verbinyecz, Róbert
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A mocsári növényzettel borított sekély vizű laposok (legelőtavak) kedvezőtlen ökológiai állapotban vannak. Bizonyítják ezt anyagforgalmi és vízkémiai vizsgálatok, valamint az archív, történeti leírások, fényképek, légi felvételek a tavakról, A Legelőtavak kezelése a Hortobágyon című LIFE projekt keretében elindult a legfontosabb hortobágyi legelőtavak kezelése. Ennek hatására bekövetkezett madárvilág változása befolyásolja a tavak ökológiai állapotát és részben indikátorként jelzi annak változását. Egyrészt az importőrök hozzájárulnak a leglőtavak kedvező anyagforgalmi rendszeréhez, másrészt az exportőrök betelepülésükkel reagálnak a legelőtavak ökológiai állapotának javulására.
Leírás
Kulcsszavak
legelőtó, Hortobágy, szikes tó, vonuló madarak
Forrás