Magyar katonalevelek az első világháborúból

Dátum
Szerzők
Koska, András
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban alaposabban vizsgálat alá veszem, hogy az első világháborúban a fronton harcoló katonák, illetve az otthon maradott családok hogyan álltak az eseményekhez, melybe belesodródtak? Persze mindezt a katonaleveleken keresztül. Miként birkóztak meg a háború terheivel? Habár ezek a terhek különbözőek voltak, más és más problémák vetődhettek fel a két szintéren: mind a hátországban, mind pedig a frontvonalon. De egy azt hiszem közös volt: megpróbáltak túlélni a borzalmas körülmények ellenére, amelyet a háború szolgáltatott. Majd rátérek arra, hogy a társadalom talaján, hogyan vert lassacskán gyökeret az antiszemitizmus, mivel a levelek töredékében feltűnik ez az eszmerendszer. A leveleket áthatja a harag és a gyűlölet, melyet a zsidósággal kapcsolatban éreztek. Majd a kecskeméti katonalevelek kapcsán kirajzolódik előttünk a háború negatív, illetve pozitív képei. Pozitív tényezőként tartható számon a katonáknak küldött szeretetcsomagok, illetve, hogy a nehezebb időkben egyesületek, testületek, és magán személyek egy emberként fogtak össze, hogy segíthessenek. Negatív vetülete a háborúnak pedig mindenképpen az, ahogy a hadseregben egyesek visszaéléseket tapasztaltak. Utolsó szempontként pedig pszichológiai oldalról is megközelíteném a Nagy Háborút. Fontos kérdésnek tartom azt taglalni, hogy vajon a háború hogyan hatott lelkileg mind a fronton harcoló katonákra, mind pedig az otthon maradott családokra? A katonák hogyan váltak parancsokat végrehajtó gépekké? Illetve a háború milyen romboló hatással volt a katonák lelki világára. Arra is próbálok választ találni, hogy a katonák hogyan álltak a halál gondolatához, mely kezdett mindennapossá válni az életükben. Majd végezetül arról írok, hogy a háborúba beleroppant katonákat hogyan kezelték ki, hogy aztán teljes életet élhessenek.
Leírás
Kulcsszavak
magyar, katonalevél, első, világháború, Magyarország, 1914, 1918
Forrás