Az ifjúság és a kultúra viszonya Magyarországon a rendszerváltás előtt és után

Dátum
Szerzők
Rózsa, Kitti Csilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban bemutattam az ifjúság és a kultúra kapcsolatát. Kitértem a legfontosabb fogalmakra, a kulturális élet fontosságára. Vizsgáltam Magyarország kulturális értékeit. Dolgozatomat statisztikai adatok másodelemzésével készítettem, adatokkal támasztottam alá a főbb kutatási kérdéseket. A dolgozatom célja volt, hogy megvizsgáljam a különböző társadalmi rétegek, ezen belül a fiatalok és az idősek kultúrába való beilleszkedésének fontosságát.
Leírás
Kulcsszavak
Ifjúság és kultúra
Forrás