9639310387

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A gyakorlat szükségleteiből kiinduló, és a tudományos apparátussal végzett tankönyvelemzések hozzájárulást jelentenek a tankönyvfejlesztéshez, ösztönzik a mind szaktudományi, mind pedagógiai szempontból megalapozott, kiérlelt tankönyvek kiadását. A tankönyvkutatás alapjai című könyv bevezetést ad a tankönyvkutatás történetébe, áttekinti a legfrissebb (elsősorban nyugati) tankönyvelméleti kutatások főbb eredményeit, összefoglalja a tankönyvelemzés általános metodológiai kérdéseit és végül bemutat egy összehasonlító tankönyvelemzést, amely 17 európai (német, osztrák, svájci és magyar) történelemtankönyvben az európai integráció szöveges és képi megjelenítését vizsgálja. A könyv mindenekelőtt a tankönyves szakmának szól: tankönyvkutatóknak, tankönyvíróknak és fejlesztőknek, kiadói szerkesztőknek, tankönyvbírálóknak, tanároknak, tanárjelölteknek.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények