Az ittas járművezetés bűncselekménye, bírói gyakorlata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom az ittas állapotban elkövetett járművezetéssel kapcsolatos problémákra és az azokra adott válaszokra igyekezett rávilágítani. Az új Btk. hatálybalépését követően elegendő annyi a bűncselekmény megvalósításához, hogy meghatározott mennyiségű alkohol legyen a járművezető szervezetében, a szeszes italtól befolyásoltság kikerült a tényállásból. Az ittas vezetésről nem csak a Btk. rendelkezik, a tényállás megtalálható a szabálysértési törvényben, valamint külön szabályozás él a kerékpárosokra. Tudományos szempontok alapján is vizsgálódtam, majd kitértem a prevenciós célokra, ami a megelőzés legfőbb kulcsa lehet a jövőben is. A dolgozat utolsó részében a bírói gyakorlatból szemezgettem.

Leírás
Kulcsszavak
ittas alkohol vezetés
Forrás