Filozófiai és etikai vonatkozások Janne Teller Semmi című kötetében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Záródolgozatomban Janne Teller Semmi című ifjúsági regényének filozófiai és etikai vonatkozásait igyekszem megvizsgálni, ezen belül is középpontba helyezve Pierre Anthon karakterét és értelmezési lehetőségeit a mű világában, valamint a „fontos dolgok halmának” szimbolikus jelentőségét mint az egzisztencia léttapasztalatának kódolási lehetőségét. A különböző olvasatok szekvenciaszerű, komplementer fejezetek formájában jelennek majd meg a dolgozatban, mivel nem rendezhetőek egységes narratív értelmezői stratégia alá. Ez az olvasathalmaz, melynek komponensei nem illeszthetőek össze hézagmentesen, lehetőséget biztosít a plurális értelmezésre, melyet több filozófus gondolatvilágának érintésével szeretnék kihasználni.

Leírás
Kulcsszavak
Janne Teller, Semmi, Pierre Anthon, fontos dolgok halma, Walter Benjamin, Nietzsche
Forrás