A hitelintézetek prudens működésének szabályai, követelményei

Dátum
2007-07-19T10:50:21Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A hitelintézetek tevékenysége szigorúan jogszabályhoz kötött, ezek naprakész ismerete elengedhetetlen a banki stratégiai irányításában részt vevők számára. A hitelintézetek prudens magatartása csak olyan szabályokkkal érhető el, amelyek a hosszú távú biztonságos működés érdekében bizonyos korlátokat fogalmaznak meg számukra. A bankszektort jellemző egyre élesedő verseny arra készteti a bankokat, hogy törekedjenek a folyamatos megújulásra, az igényekhez való gyors alkalmazkodásra, amely kétségtelenül a siker záloga. A dolgozat gondolatmenete kiterjedt a bankszektor szereplőinek rövid bemutatására, a felügyeleti intézmények szerepének hangsúlyosságára; továbbá a banki tevékenység folytatásához kapcsolódó előírások, szabályok ismertetésére, gyakorlati jelentőségük érzékeltetésére. Manapság egyszerre kell tudni megfelelni a jogszabályi előírásoknak és az egész üzleti világot átható versenynek.

Leírás
Kulcsszavak
fizetőképesség, kockázat, prudencia, korrigált mérlegfőösszeg, szavatoló tőke
Forrás