A teljesítményértékelés előnyei és buktatói nagyvállalati környezetben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A jelen dolgozatomban azt igyekszem górcső alá venni, hogy az irányadó szakirodalom alapján hogyan épül fel a modern teljesítményértékelés folyamata, valamint igyekszem áttekinteni, hogy az ilyen módon lefolytatott teljesítményértékelés eredményét a munkáltató mely HR eszközök és munkajogi jogkövetkezmények kapcsán lehet képes alkalmazni, felhasználni. A vizsgálatom során a humánerőforrás-menedzsment hazai és nemzetközi forrásaiból igyekszem felépíteni a teljesítményértékelés folyamatának modelljét, melyet aztán a munkáltató számára releváns információforrásként felfogva igyekszek az Mt. egyes rendelkezései kapcsán megvizsgálni, feltárva, hogy az egyes, munkajogi és HR szempontból jelentős intézkedésekhez kötődve mennyire tekinthető hasznosnak az így kinyert információ – más szóval, hogy mekkora munkajogi szempontból a rendszeres és strukturált teljesítményértékelés lefolytatásának hasznossága a munkáltatói oldalon.

Leírás
Kulcsszavak
teljesítményértékelés, munkajog, humánerőforrás-menedzsment
Forrás