A sport és a kártérítési felelősség kapcsolata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat célja a polgári jogi felelősség, általános, és speciális szabályainak bemutatása, a sporttevékenységgel kapcsolatosan felmerülő sajátos felelősségi viszonyokra, esetekre tekintettel. Arra keresem a választ, hogy van e szükség kifejezetten a sportra vonatkozó különleges, önálló felelősségi szabályozás kialakítására, vagy a jelenlegi polgári jogi, büntetőjogi felelősség szabályozásával megoldhatóak e, a speciális, sporttal kapcsolatosan felmerülő problémák, jogesetek a felelősség tekintetében. A bírói gyakorlat, jogalkalmazás tölt be fontos szerepet, és jelenthet nagyobb kihívást a megfelelően alkalmazandó, adott esetre leginkább odaillő jogszabályi rendelkezés, esetleg korábbi jogeset alkalmazásával való megtalálása, alkalmazása. Ezt figyelembe véve a bírói gyakorlatnak van kiemelkedő szerepe a sporttal kapcsolatosan felmerülő, sajátos esetekben, jogesetek eldöntésében. Egyre több bírósági határozat áll rendelkezésre a sport területével kapcsolatosan, melyek segítik a döntéshozatalt.

Leírás
Kulcsszavak
sport, kártérítés
Forrás