A konzultációs jog problematikája és egy alternatív megoldás az ítélkezési gyakorlat tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a szakszervezeti jogok, azon belül a konzultációs jog hazai szabályozását, valamint annak gyakorlatban történő érvényesíthetőségét kívántam vizsgálni az elmúlt évek ítélkezési gyakorlatának áttekintésével. A bírósági döntések elemzésével szerettem volna egyrészt a szabályozás ellentmondásaira, értelmezési nehézségeire és azok megoldásaira rávilágítani, továbbá felhívni a figyelmet az alternatív vitarendezési módszerek alkalmazásának szükségességére a kollektív munkajogban. Véleményem szerint megfelelő jogszabályi környezet mellett a konzultációs jog a szakszervezet egyik legerősebb fegyvere lehet az érdekképviselet során, ezért a jogalkotónak a valódi párbeszéd létrejöttének fontosságát kell hangsúlyoznia, elősegítenie. Az alternatív vitarendezési módszerek alkalmazásával javítani lehetne a szakszervezetek és a munkáltatók kapcsolatán, ösztönözve ezzel őket az együttműködésre amellett, hogy a konzultációs jog szabályozásának pontosításával bírói úton is eredményesebben kikényszeríthetővé válhatna a jogosultság.

Leírás
Kulcsszavak
konzultációs jog, szakszervezet, alternatív vitarendezés, kollektív munkajog
Forrás