THE EFFECT OF PICTURE EXCHANGE COMPLEX EARLY INTERVENTION ON CHILDREN’S SOCIAL SKILLS WITH ASD

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
In the present research, we were interested in the correlations between the development of cognitive and communication skills, along with musical social abilities in children with autism spectrum disorder (ASD). This was verified by correlation design based on the abilities of ASD children between 11, 3, and 5 years of age. Based on this, we created a complex image shifting early development program that targets the development of cognitive skills and speech through music. We observed using Custom Design what changes this development program results in the children’s socialization. The program consists of 12 occasions, with three children participating in the activities, during which we used our own “Together with Bo!” image shifting tool.  Our research reveals that correlations can be recognized between these abilities and that cognitive, communication skills, and musical abilities together with are predictors of social abilities. This is also evidenced by the effectiveness of the development program, as not only targeted skills have evolved, but also socialization. Consequently, we can state that learning through gaming also plays an important role in socialization.
Jelen kutatás során arra voltunk kíváncsiak, hogy az autizmus spektrumzavarral (ASD) élő gyermekek esetében, a kognitív, kommunikációs és zenei képességek fejlődése, valamint a szociális képességeik között milyen összefüggések mutathatók ki. Ezt korrelációs design-al ellenőriztünk 11 résztvevővel, akik 3 és 5 év közötti ASD gyermekek. Az eredmények alapján megalkottunk egy képcserés komplex korai fejlesztő programot, mely a kognitív képességek és a beszéd fejlődését célozza meg a zene segítségével. Egyéni designt alkalmazva megfigyeltük, hogy ez a fejlesztő program milyen változásokat eredményez a szocializációban. Az egyéni program 12 alkalomból állt, három gyerek vett részt a tevékenységekben, melyek során az ,,Együtt Bo-val!” nevű saját eszközt használtuk a képcsere megvalósítására. Kutatásunkból kiderül, hogy az említett képességek között összefüggések ismerhetők fel. Ezt a fejlesztőprogram hatékonysága is bizonyítja, hiszen nem csak a célzott képességek fejlődtek, hanem a szocializáció is. Következésképp megfogalmazhatjuk, hogy a játszva tanulás a szocializációban is fontos szerepet játszik.
Kulcsszavak
autism spectrum disorder, communication, cognitive skills, music, socialization, autizmus spektrum zavar, kommunikáció, kognitív képességek, zene, szocializáció
Forrás