Projektmenedzsment

Dátum
2011-11-16T11:34:42Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban az általam választott témát – az Intézményünknél a korábban meghiúsult Microsoft Office irodai alkalmazások kiváltása, valamely Open Source Office termékkel projekt felülvizsgálatát, elemzését – az eddigi empirikus ismereteim mellett, az egyetemen oktatásra került anyagrészek elsajátításával igyekeztem kellő részletezettséggel kidolgozni, figyelembe véve a dolgozat terjedelmére vonatkozó kritériumokat is. Dolgozatom elméleti fejezeteiben bemutattam a projektmenedzsment történetét, ismertettem a legfontosabb alapfogalmakat, röviden jellemeztem a leginkább elterjedt három projektmenedzsment módszertant (PRINCE, PRINCE2, PMBOK). A szakdolgozat harmadik fejezetében a projekt megvalósításának projektmenedzsment módszertan eszközeivel történő elméleti megalapozását – számos gyakorlati példát is megemlítve – végeztem el. Ennek megfelelően ez a fejezet többnyire az informatikai projektek három fő menedzselési területéről, a projektek megtervezéséről, végrehajtásáról és minőségellenőrzéséről szól gyakorlati megközelítésben. A dolgozat negyedik fejezetének első részében röviden bemutattam egy esettanulmányt, avagy a projektet, amely az Intézményünknél sajnos sikertelenül zárult, és amelynek én is tagja voltam, majd a projektmenedzsment módszertan szerint elvégeztem annak elemzését, illetve a hiányos projektterv - általam nélkülözhetetlennek tartott - kimaradt fázisait pótoltam.

Leírás
Kulcsszavak
projektmenedzsment, projektterv, informatika, elemzés
Forrás