A hazai kis- és középvállalkozások összehasonlító vizsgálata a gazdasági válság, az Európai Uniós támogatási lehetőségek és a globalizáció szemszögéből

Dátum
2012-03-28T07:57:56Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomamunkám témája a magyarországi kis- és középvállalkozások globális gazdaságban való részvétele. A dolgozatomban vizsgáltam a válság hatásait a vállalkozásokra, valamint azt, hogy az Európai Unió által nyújtott támogatások, hogyan segítik a hazai kis- és középvállalkozások globális gazdaságban való részvételét.

Leírás
Kulcsszavak
kis- és középvállalkozások, globalizáció
Forrás