Az amerikai antiföderalista szélsőjobb jogi és politikai világképe

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat az amerikai antiföderalista szervezetek, csoportok által az elmúlt közel fél évszázad során megalkotott (pszeudo-) jogi világkép központi elemeinek bemutatására vállalkozik. A szerző vizsgálódásait mindenekelőtt az 1970 és 2000 közötti évtizedek során bekövetkezett fejleményekre, s ezen időszakon belül elsősorban a ’80-as, ’90-es évek meghatározó kormányzatellenes mozgalmai, a Posse Comitatus, valamint a Sovereign Citizen Movement nézetrendszerének bemutatására koncentrálta. A téma tanulmányozása önmagán, vagyis az amerikai szélsőjobb szféráján túlmutató jelentőséggel bír, amennyiben lehetőséget kínál általában véve a laikusoknak a joghoz, illetve az igazságszolgáltatás rendszeréhez való viszonyulása, a joggal szembeni elvárásai megismeréséhez is. Ez pedig alapot szolgáltathat a jogi kultúra társadalmi szintű fejlesztéséhez, ami már csak azért is alapvető fontossággal bírhat, mert, mint a dolgozat egyik lehetséges tanulságaként megállapítható, ha a társadalomnak, vagy annak egy részének a jogszolgáltatással szembeni bizalma megrendül, illetve irreális elvárások alakulnak ki vele szemben, az akár az igazságszolgáltatás működését, a jogrendszer érvényesülését is nagy mértékben veszélyeztetheti.

Leírás
Kulcsszavak
szélsőjobb, Amerika, jog, bíróságok, antiföderalizmus, világkép, laikus
Forrás