Telekommunikációs eszköz útján lefolytatott tárgyalás de lege lata, de lege ferenda

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Telekommunikációs eszközök útján lefolytatott tárgyalás jogi, technológiai és társadalmi kérdéseinek vizsgálata. Az informatika jogra gyakorolt hatása és szerepe a jogalkotásban. A telekommunikációs eszközök hatályos szabályozása, kötelező elrendelése. Elektronikus kapcsolattartás a büntetőeljárásban. A telekommunikációs eszközök útján lefolytatott tárgyalás előnyei és hátrányai.

Leírás
Kulcsszavak
Telekommunikáció, infokommunikáció, elektronikus kapcsolattartás, távmeghallgatás
Forrás