Psychological characteristics of Hungarian infertile couples on personal, couple and sociocultural levels

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A meddőség világ szinten jelen lévő népegészségügyi probléma, mely a fejlett országok, így Magyarország felnőtt lakosságának 10%-át érinti. Kutatómunkánkban a meddőséggel összefüggő distresszt és a meddőséghez kapcsolódó életminőséget vizsgáltuk, nemi különbségek, párkapcsoalti hatások és magyar mintában megjelenő jellegzetességek mentén. A meddőségi stresszt elsősorban a nőiesség, a hagyományos nemi szerep-beállítódások, az életminőség és párkapcsolati elégedettség határozzák meg. A szülővé válás fontos igény a magyar nők és férfiak számára. A meddőségre adott pszichés válaszokban a nők nagyobb megterhelésről számoltak be. A nőknél a súlyos depresszió hatása erősebb a meddőséggel összefüggő distresszre nézve, mint az enyhébb tüneteké, a férfiaknál maga a depressziós tünetek megjelenése is több distresszt eredményez. A nők depressziója a párkapcsolat szintjén nagyobb hatással bír, mivel a férfi szexuális aggodalmainak növekedésével és életminőségének csökkenésével áll kapcsolatban. A magyar meddő populáció átlagosan fiatalabb, mint a német és jobb, meddőséggel összefüggő életminőségi mutatókkal rendelkezik. Magyar mintában a mind az érzelem kifejező (tradicionálisan női), mind a tevékeny (tradicionálisan férfi) nemi szerep-beállítódások használata jobb életminőséggel jár, mintha az egyén csak az egyik, vagy másik nemi szerepbeállítódást használná vagy egyiket sem. Eredményeink hozzájárulnak a meddő személyek és párok segítését biztosító meddőségi pszichológiai konzultációk szakmai protokolljának megfelelő összeállításához.


Infertility is a worldwide public health problem affecting the 10% of the population of reproductive age in developed countries including Hungary. In our research work, we investigated infertility-related stress and fertility specific quality of life by measuring gender differences, possible personal and couple-level characteristics in the Hungarian sample. Infertility-related stress is principally connected to femininity, traditional gender-role attitudes, quality of life and marital satisfaction. Need for parenthood is an important issue for Hungarian women and men. Women reported greater burden in many domains of fertility specific quality of life and infertility-related concerns. For women, only severe depressive symptoms were associated with higher stress regarding infertility, while for men, both mild and severe depression lead to more infertility-related problems. Female depression was stronger of importance in the couple relationship, because it increased men`s sexual concerns and correlated with men’s lower quality of life almost in each fertility specific dimension. The Hungarian infertile population is younger aged, and has better infertility-related quality of life than the German infertile population. In the Hungarian group, using of both expressive, communicating (also known as traditionally feminine) and instrumental, acting attitudes (also known as traditionally masculine) is associated with higher levels of quality of life compared with using other gender role attitudes. Our findings give new implications in planning national guidelines for psychological counselling with infertile individuals or couples in Hungary.

Leírás
Kulcsszavak
meddőség, pszichológia, életminőség, infertility, psychology, quality of life
Forrás