A személyiségvédelem szankciórendszere

Dátum
2012-04-02T12:25:00Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája nem más, mint a személyiségvédelem és annak szankciórendszere. Azért választottam ezt a témát, mert sajnos a mai világban nagyon gyakran megtörténik a személyhez fűződő jogok megsértése. Szinte nap, mint nap lehet hallani arról, hogy éppen kinek és milyen személyiségi jogát sértették meg. Úgy gondolom, hogy ahogy a Ptk. is kimondja, minden ember köteles mások személyiségi jogait tiszteletben tartani. Embereknek születtünk, így ebből következik, hogy az emberi méltóság megillet minket. Az ember tudatos, intellektuális, gondolkodó lény és az emberi mivoltából fakad, hogy személyisége védett. Ezen téma választásának az a másik oka, hogy a személyiségi jogok védelme egyre hangsúlyosabb szerepet játszik Magyarországon. És mint köztudott, ennek a jogterületnek az elismerése nem volt mindig egyértelmű. Hisz a második világháborút követő időkben a személyek és a személyek jogainak védelme sajátos módon történt. Ezzel szemben a nyugati országokban egyre hangsúlyosabb védelmet kaptak ezek a jogok. Az Amerika Egyesült Államokat tekintve már a XIX. századtól kezdve foglalkoztak e terület jogi szabályozásával és egyfajta védelmi rendszer kiépítésével.

Leírás
Kulcsszavak
Személyiségvédelem
Forrás