Az emberi jogok történeti fejlődése és érvényesülése napjainkban

Dátum
2009-01-28T10:22:36Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az emberi jogok történeti fejlődése és érvényesülése napjainkban című dolgozatomban arra kívánok rávilágítani, hogy minden ember különleges képességekkel megáldott lény. Nem pedig dolog, mint az ókori rómaiaknál és nem is termelőeszköz, mint a rabszolga-kereskedelem virágkorában. Azonban mire eljutott oda a történelem szekere, hogy napjainkban már az emberi jogok nemzetközi egyezmények által elismertek és védelemben részesülnek, addigra sok időnek kellett eltelnie és sok élet lángjának kellett kialudnia az áhított eszmékért.

Ezt a viszontagságos és göröngyös utat igyekszem bemutatni dolgozatomban, a fejlődéstörténet leírását követően a napjainkban igen nagy jelentőséggel bíró emberi jogok szabályozásának, védelmének ismertetésével. Ami a dolgozat felépítését illeti, a bevezetés és az összegzés által keretbe foglalva elsőként az emberi jogok történetének általános áttekintése, majd pedig az emberi jogok több szempontú csoportosítása következik. Ezután további három fejezetben a generációk szerinti felosztásnak megfelelően az első, a második, és végül a harmadik generációs emberi jogok történetét tárom fel. Az egyes generációk szerinti felosztás alapján dolgozatomban bemutatom az adott csoportba tartozó jogok történetét összességében és egyes napjainkban is kiemelkedő jelentőséggel bíró emberi jogok vonatkozásában külön-külön is.

Ezt követi az európai emberi jogi jogvédelemben meghatározó szerepet betöltő Emberi Jogok Európai Bíróságának felépítését és eljárási szabályait tartalmazó fejezet. Az európai jogvédelmi mechanizmus ismertetését követően pedig az Európán kívüli rendszert mutatom be.

Leírás
Kulcsszavak
emberi jogok, emberi jogok története, Emberi Jogok Európai Bírósága, emberi jogok napjainkban, Európán kívüli emberi jogvédelem-
Forrás