Fluktuáló aszimmetria vizsgálata a lápi tarkalepke [Euphydryas aurinia (Rottenburg, 1775)] nyugat-magyarországi populációiban

Dátum
2013-11-19T10:21:35Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Munkám során a lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia) két különböző régióhoz (Somogy, Őrség) tartozó populációiból (Látrány-homok, Apátistvánfalva) származó egyedeit hasonlítottam össze. Lemértem a lepkék szárny hosszait, és megfigyeltem, hogy az adott egyedek mennyire mutatkoztak szimmetrikusnak, illetve aszimmetrikusnak a két különböző területen. Megvizsgáltam, hogy van-e különbség a két populáció között az aszimmetriában többféle statisztikai módszerrel.

Leírás
Kulcsszavak
lápi tarkalepke, fluktuáló aszimmetria
Forrás