Droghasználat előfordulása, veszélyei és prevenciója

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat logikai felépítése négy fő pontba sorolható.

  1. Először is megismerkedünk az alapfogalmakkal, többek között a norma, deviancia, drog és szenvedélybetegség definíciójával. Ezeket a kiemelten fontos tisztázni a dolgozat további érthetősége szempontjából. Dolgozatom a szenvedélybetegség jellemzőivel és tüneteivel és a droghasználók csoportosításával folytatódik. Továbbá három nagy kérdéskör az amit kifejtek a dolgozatban.
  2. Arra a kérdésre, hogy a droghasználatnak milyen gyakori az előfordulása a fiatalok körében és mit használnak, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Szakmai Forrás sorozatában találtam választ, az Egy változó kor változó ifjúsága című kutatásban.
  3. A következő nagy kérdés, ami felvetődött az, hogy milyen veszélyeket hordoz magában az intravénás droghasználat és milyen annak előfordulása az alacsony társadalmi csoportban élők körében. Mivel közegészségügyi és járványügyi felügyelő vagyok, így a fertőző megbetegedések (HIV, HCV, HBV) kiszűrését, kezelését és megelőzését kiemelt feladatnak tartom, ehhez pedig tudni kell azt, hogy hol, milyen számban van jelen a kórokozó. Az Országos Epidemiológiai Intézet által létrehozott tanulmány az amit alapul vettem.
  4. Az utolsó nagy kérdéskör pedig az, hogy milyen preventív és intervenciós lehetőségek vannak jelen Magyarországon, milyen ártalomcsökkentő szolgáltatásokat lehet igénybe venni és ezek mennyire elérhetőek. A veszélyek és fertőző megbetegedések megelőzése szempontjából lényegesek az ártalomcsökkentő programok, a tűcsere programok nemzetközi és hazai színtereken. A dolgozatban részletezem a tűcsere programok kialakulását és jelenlegi működését. Ezen a területen a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és 4 Drogambulancia Alapítvány munkatársai, elsősorban Budapesten végeznek kiemelt feladatot. Az Alapítvány nagyszámú droghasználót ér el, sokrétű programok és szolgáltatást nyújt, többek között alacsonyküszöbű ártalomcsökkentő programok, tűcsere programok, terápiás programok (segítő-, pszichológusi-, és pszichiátriai beszélgetés). Szolgáltatásai közzé tartozik még a szociális munka, az ártalomcsökkentő tanácsadás, a megkereső munka, az iskolai drog prevenció és a „Party Service” ez utóbbi keltette fel leginkább az érdeklődésemet.
Leírás
Kulcsszavak
drog, kábítószer, prevenció, deviancia, drogambulancia, drogkonzultáció
Forrás