A fenntartható település – megújuló települési energiapolitika?

Dátum
2010-05-11T06:45:54Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A címben felvetett kérdés a jelenlegi tendenciák vizsgálatának eredménye. Sir Winston Churchill 1913-ban megfogalmazott mondata jól prezentálja azt a tényt, hogy a világ vezetőinek megfontolt része már az első világháború előtt látta, hogy az egysíkú energiapolitika veszélyezteti az energiabiztonságot. Azóta ez a gondolat a technikai megoldások fejlődésével számos megoldásban, javaslatban, forgatókönyvben öltött testet, de érdemi előremozdulás sem a globális, sem a lokális színtéren nem történt. Vagy mégis látszik a remény a helyi szinteken? Vajon megoldható-e egy település fenntarthatósága a megújuló energiaforrások alkalmazásával, vagy ez még önmagában nem jelent kiutat? Jelen dolgozat erre a kérdésre próbál választ adni áttekintve a jelenlegi globális tendenciákat, kihívásokat, az azokra megjelenő válaszlépéseket és a fenntartható település menedzsment terén fellelhető jó gyakorlatok közül néhányat. Az első fejezet célja a globális tendenciák, kihívások és a nemzetközi közösség által ezekre a kihívásokra megfogalmazott modellek, válaszlépés javaslatok, forgatókönyvek feltérképezése. A problémák megfelelő mélységű vizsgálata nélkül nem értelmezhető a lokális megoldási tervek és gyakorlati megoldások megfelelősége, amely a következő fejezetek témáját képezi. A második fejezet célja bemutatni a fenntartható település menedzsment elméleti hátterének szemelvényét, amely a magyar viszonyokra a legjobban értelmezhető nemzetközi példák bemutatása segítségével. A harmadik fejezet hivatott rávilágítani a magyar körülmények között alkalmazható módszertanra, magyarországi, már megvalósult jó gyakorlatok bemutatása segítségével.

Leírás
Kulcsszavak
megújuló energiák, fenntartható fejlődés
Forrás