Menedzselési viszonyok elemzése egy civil szervezet példáján keresztül

Dátum
2011-05-23T10:39:56Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a Körös Sárréti Hagyományörző Egyesület menedzselési viszonyait vizsgáltam.Az esettanulmány a kérdőíves felmérés és a szakértői mélyinterjú módszerét alkalmaztam.

Leírás
Kulcsszavak
menedzselés, civil szervezet
Forrás