Az indikátoralapú teljesítményértékelésre épülő forráselosztás hatékonysága Magyarországon a felnőtteket ellátó háziorvosi praxisokban

Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Orvosi Hetilap. -160 : 39 (2019), p. 1542-1553. -Orv. Hetil. - 0030-6002. - 1788-6120