Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodáskorban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom célja, hogy felmérjem egy egyházi és egy állami óvodába járó nagycsoportos óvodáskorú gyermekcsoport beszédészlelési és beszédmegértési teljesítményükben való különbségét. A kutatásomat két kisvárdai óvodában, egy egyháziban és egy államiban végeztem, 10-10 fős nagycsoportos óvodáskorú gyermekcsoportban. A vizsgálathoz Gósy Mária GMP alapcsomagjának tesztjeit használtam.

Leírás
Kulcsszavak
beszédészlelés, óvodai nevelés, beszédmegértés
Forrás