Diákok az egészséges életmódról

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban kitérek az egészség betegség értelmezésének probléma köreire, ezen belül a különböző egészség meghatározásokon, definíciókon, egészség-betegség modelleken keresztül kívánok eljutni egyfajta tisztán látáshoz a fogalmak, közelítések tengerében. Ezután az egészségszociológia tudományának alakulását, valamint konkrét történetiségét vizsgálom. Lesz szó a természettudományos és társadalomtudományos paradigma konfliktusáról, a váltás fontosságáról. Illetve a kialakult egészségszociológia módszertanáról és a többi tudományterülethez való viszonyáról is ejtek néhány szót. A szakdolgozat központi elméleti alapvetései, a különböző elméletalkotók, csakúgy, mint Weber, Dahrendorf, Bourdieu, Cockerham, Hradil, vagy éppen Schulze, által feltételezett kapcsolatok kibontása, egy komplexebb kép kialakítása és megértése a cél. Ennek eredményeként az egészség témaköréből áthelyezem szakdolgozatom súlypontját az egészség-életmód-egészségfejlesztés témakörébe. Megvizsgálok néhány védőfaktort, amelyeknek erős befolyásoló szerepe van az egészség kialakításában, megőrzésébe vagy fejlesztésében. Majd végül az elméleti keret zárásába egy erős szintetizáló gondolatmeneten keresztül összegzek. Három saját vizsgálaton keresztül ellenőrzöm alapvetéseimet. Nemzetközi diákokon végzett asszociációs teszt eredményei és kilenc félig strukturált interjú, illetve egy kvantitatív adatokat elemző korábbi tanulmányom releváns részeinek beemelése, újragondolása szolgáltatja szakdolgozatom empirikus kiegészítését.

Leírás
Kulcsszavak
egészségszociológia, életmód, egészségfejlesztés, egészségvédő faktor, nemzetközi
Forrás