Az Ovi-Sport Program vizsgálata Debrecenben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat az Ovi-Sport Program gyakorlati tapasztalait vizsgálta debreceni óvodákban. Az elméleti fejezetben az óvodáskorúak mozgásfejlődését, a mozgást befolyásoló tényezőket vizsgáltuk, valamint a mozgás helyét kerestük az óvodai élet mindennapjaiban. Tisztáztuk a témával kapcsolatos fogalmakat, külföldi, illetve magyar kutatásokat tanulmányoztunk a téma alapozásához. Ez a gondolati ív vezetett az Ovi-Sport Program bemutatásához, részeinek, elemeinek megismeréséhez. A dolgozat feltáró kutatás részében az Ovi-Sport Program gyakorlati megvalósulását vizsgáltuk. Vizsgálatunkhoz kérdőíves lékérdezés módszerét alkalmaztuk.

Leírás
Kulcsszavak
Ovi-Sport Program, mozgásfejlesztés, óvodai nevelés
Forrás