régiók és az európai integráció

Dátum
2021-01-14
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

The process of Europeanization that is the adjustment of the national legal regulations, intstitutions and decision making patterns to the European political practice leads to the significant transformation of the national political systems. In the horizontal dimension of the state institutions this concerns primarily the relationship between the executive and the legislative powres whereas in the vertical dimension this influences the relationship bewteen the central state and the regions or provinces. The paper examines the source and durability of the Europeanization process in three Central and Easterna European countries, in Poland, Hungary and Czech Republic. Focus is primarily laid upon the institutional adjustments.


Az európaizálódás folyamata, azaz a nemzeti jogszabályoknak, intézményeknek és döntéshozatali mintáknak az EU politikai gyakorlatához való hozzáigazítása a nemzeti politikai rendszerek jelentős átalakulásához vezet. Az állami intézmények horizontális dimenziójában mindez elsősorban a végrehajtó és a törvényhozó hatalom viszonyát, a vertikális dimenzióban pedig a központi államnak a régiókhoz, tartományokhoz való viszonyát érinti. Az írás Közép- és Kelet-Európa három államában, Lenygelországban, Magyarországon és Csehországban lezajlott európaizálódási folyamatok eredetét és tartósságát vizsgálja meg. A vizsgálatok középpontjában elsősorban az intézményi alkalmazkodások állnak.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Competitio, Évf. 2 szám 2 (2003) , 54-68
Gyűjtemények