Nagyléta társadalma 1932 és 1939 között a végrendeletek tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban az 1932 és 1939 között nagylétai lakosoktól fennmaradt végrendeletek elemzésére koncentráltam. A végrendeletekkel kapcsolatban főként arra kerestem a választ, hogy felállítható-e egy, a törvényi öröklés mellett létező öröklési rend, és ha igen, akkor abban az örökösök milyen sorrendje érvényesül. A kutatás során további kérdésként mertül fel, hogy a helyi társadalom hogyan viszonyult a végrendelkezéshez, valamint a végrendelkezőknek milyen életkori sajátosságaik voltak, vagy milyen társadalmi csoportokból kerültek ki nagyobb számmal.

Leírás
Kulcsszavak
Nagyléta, végrendelet, öröklés
Forrás