Szerződésszegés elmélete és gyakorlati kérdései

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom központi témája a szerződésszegés elméletén túl a szerződésszegés gyakorlati kérdéseire is kiterjed. A 2013. évi polgári törvénykönyv szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseinek megváltozott szabályai számos kérdést vetnek fel mind a jogtudósok mind a jogalkalmazók számára. A vizsgálat középpontjába a tételes hazai jogi szabályozást helyeztem. Dolgozatomban törekedtem a tételes jogi szabályozás változásainak okát bemutatni, fontosban tartottam továbbá a joggyakorlatban bekövetkező esetleges változásokra, új irányokra rámutatni.

Leírás
Kulcsszavak
szerdősszegés, Ptk
Forrás