Hidroxikumarin és 4-hidroxi-6-metil-2-piron domino reakciói

Dátum
2012-11-21T14:02:27Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom során domino reakciókat hajtottunk végre kondenzált O-heterociklusok előállítására szubsztituált 4-hidroxikumarin és 2-piron származékok telítetlen aldehidekkel végrehajtott Knoevenagel kondenzációját követő hetero Diels-Alder reakcióval vagy elektrociklizációval.

Leírás
Kulcsszavak
domino reakció, hidroxikumarin, 4-hidroxi-6-metil-2-piron
Forrás