A kurd államépítési tendencia

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom a kurd államépítési kísérlettel foglalkozik. Az első fejezetben általánosságban az államépítés nehézségeiről és annak folyamatáról esik szó. A további fejezetek a kurd kisebbség helyzetével foglalkozik a közel-keleti orsazágokban. A dolgozatot elsősorban a politikai viszonyra építettem, és hogy milyen nehézséggel néztek szembe a kurdok a történelmük során az egységes állam létrehozásásnak megkísérlése esetén. Négy olyan közel-keleti állam esteében vizsgáltam a témát, ahol a számtalan diaszpóra közül a legnagyobb létszámban fordul elő kurd népesség. Ez a négy ország Ira, Irán, Törökország és Szíria. Dolgozatom zárásaként pedig bemutattam a ma létező, kvázi autonómiával rendelkező kurd államot, amely Irak területén helyezkedik el.

Leírás
Kulcsszavak
államépítés, Kurdisztán, Közel-Kelet
Forrás