A tiszaeszlári vádak kortárs megítélése a metafora-használat tükrében - Két beszéd összehasonlító tartalomelemzéses vizsgálata és a személyközi elutasítás szociálpszichológiai vetületei

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatban bemutatott kutatásban arra vállalkoztunk, hogy a kirekesztés bizonyos aspektusait közelebbről megvizsgáljuk, amelynek során két nézőpontból közelítettük meg a témát. Az egyik megközelítésben a nacionalizmus, a patriotizmus és az etnocentrizmus a személyközi elutasítás különböző formáinak megítélésre gyakorolt lehetséges hatásait vizsgáltuk. A másik megközelítésben arra kerestük a választ, hogy ezek az aspektusok milyen hatással lehetnek a kirekesztő szövegek befogadására. Vizsgálatunkban kérdőíves eljárást alkalmaztunk, amelyben ötvöztük a két szempont problémafelvetéseit, így kaptak benne helyet a nacionalizmus, a patriotizmus és az etnocentrizmus skálák, a személyközi elutasítás formáinak megítéltetése és két, a tiszaeszlári perrel kapcsolatos beszédből származó szövegrészletek. A kutatás során a két beszéd különbségeire is kitértünk. Ezen összehasonlítás miatt kaptak helyet a dolgozatban egyes, az antiszemitizmusra vonatkozó pszichoanalitikus elméletek.

Leírás
Kulcsszavak
nacionalizmus, patriotizmus, etnocentrizmus, személyközi elutasítás, metafora, antiszemitizmus, Tiszaeszlár
Forrás